Инженеринг и производство електрически табла

НЕОПЕТ предоставя на своите клиенти комплексни инженерингови решения в областта на енергетиката. Тя e техен партньор в решаването на техническите им задачи и необходимости.

Новини

[12.01.2018] Нов договор за възлагане на обществена поръчка