Апараура Ниско Напрежение

Апаратура за разпределение на електрическа енергия и индустриална автоматизация: автоматични прекъсвачи и аксесоари, разединители, дефектно токови защити за защита на хора и оборудване, импулсни релета, сигнални лампи, програматори, контролери. Kатодни отводители за мълниезащита, прекъсвачи лят корпус, контактори, термични и моторни защити и пускатели, средства за плавно развъртане на дигатели - честотни регулатори и софтстартери. Апаратура за защита, контрол и мониторинг на инсталации. Апаратура на водещи световни производители Schneider Electric, Moeller, General Electric.

Електрически табла 

За индустриално и сградно предназначение (табла за разпределение, управление, електромерни). Окомплектоване на метални шкафове.

Универсални системи разпределителни табла за индустриално предназначение и строителния пазар. Топло и студено поцинковани метални шкафове с различна степен на защита (до IP65).Широка гама аксесоари. Сглобяване на отделните компоненти се извършва бързо и лесно. Улеснесен достъп до вътрешността на шкафа.