Електрически табла

 

В производствената база на НЕОПЕТ се произвеждат всички видове електрически табла:

  • Главни разпределителни табла
  • Резервно ел.захранване от дизел агрегат; блокове АВР; комплектни дизел-агрегатни ел. Станции
  • Ел. табла за жилищни, обществени и административни сгради - в стоманено-ламаринен шкаф с висока степен на защита до IP 65 . Подходящи са за разпределителни табла на сгради, етажни табла, крайни разпределителни табла в технически помещения и др.
  • Специални конструкции по заявка на клиента:
  • Комплектни компенсационни уредби (ККУ)
  • Табла за автоматизация (КИПиА): табла за индустриална автоматизация и контрол

               - на база програмируеми контролери

               - на база релейно - контакторно управление

 Крайната продукция отговаря на всички европейски изисквания и стандарти и е придружена с необходимите документи, съобразно Наредбата за съществените изисквания и оценяване съответствието на строителните продукти.