Инженеринг

Фирма „НЕОПЕТ” ООД предлага  пълен инженеринг при реализация на инвестиционни проекти в енергетиката и строителството на енергийни обекти.

Доставки на оборудване, резервни части и материали за нуждите на водещи отрасли на българската икономика в сферата на енергетика.

Компанията предлага поддръжка на всички свои продукти и услуги, за които разполага със съответните сертификати, одобрени от български и международни стандартизационни институции.

Екипът на НЕОПЕТ се състои от кадри с богат практически опит и доказани професионални качества в следните области – инженеринг, финанси, икономика, енергийна ефективност, управление на международни проекти.

Мисията на инженеринговата компания НЕОПЕТ е ефективно да управлява човешки капитал, финансови ресурси, материали, машини и енергия, като те са основата за нестихващо търсене на по-оптималния, по-икономичния, по-добрия начин на изпълнение и управление на обект.

Основна цел на НЕОПЕТ е да затвърди лидерските си позиции на инженеринговия пазар чрез оптимално съчетание на високо качество и конкурентна цена на предлаганите продукти и услуги.

Екипът от проектанти и инженери на НЕОПЕТ се състои от доказали се профeсионалисти с дългогодишен опит.

Нашите проектанти се стремят към изработката на икономически ефективни и оптимизирани във времето проекти, като по този начин спестяват скъпоструващипроблеми, които биха възникнали в процеса на изпълнение;

  • проекти, които гарантират, че реализацията ще протече гладко и отговорят на всички действащи норми;
  • проекти с предварително детайлно уточнен реален бюджет и реални времеви графици.

Част от проектите изпълнени от екипа проектанти са :

- Проектиране на част Електро и част Конструктивна ЕКРУ 110kV п/ст "Витоша"

- Проектиране на част Електро и част Конструктивна ЕКРУ 110kV п/ст " Гео Милев"

- Проектиране на част Електро силозно стопанство с. Дряново

- Проектиране на част Електро силозно стопанство с. Камбурово

- Проектиране на част Електро подстанция "Русаля" 

- Проектиране на част Електро и част Конструктивна подстанция "Троян" 2

- Проектиране на част Електро на "Силозно стопанство - 4 бр. силози в ПИ 41188,501,21 в Д.П. "Кабиюк" с. Коневец, общ. Шумен"