Партньори

НЕОПЕТ” работи с множество клиенти и партньори от цяла България и от чужбина. Наши основни клиенти са:

  • Български електроразпределителни и електропреносни компании

  • Топло Електрическите Централи (ТЕЦ); Водно Електрическите централи (ВЕЦ)

  • Поделенията на Водоснабдяване и Канализация, Водно строителство и Напоителни системи;

  • Заводите от Химическата промишленост .

  • Металодобивни и метало преработвателни компании

  • Циментови заводи

  • Електро-строителни , монтажни и инженерингови фирми;