Обекти

Доставка на електрооборудване 
ОБЕКТ Преустройство на съществуващите болнични сгради и изграждане на нова пристройка за лъчелечение към "КОЦ - Стара Загора"
ВЪЗЛОЖИТЕЛ Строителна компания Загора ЕАД
Монтажни дейности
ОБЕКТ Монтаж/ретрофит прекъсвач средно напрежение в КРУ и релейна защита, наладка и въвеждане в експлоатация, заводска подстанция “ПРОГРЕС”
ВЪЗЛОЖИТЕЛ Загора Енержи ЕООД
Доставка на електрооборудване 
ОБЕКТ Доставка на оборудване за обект "Мини Марица Изток" ЕАД
ВЪЗЛОЖИТЕЛ Сименс ЕООД
Доставка на електрооборудване и въвеждане в експлоатация 
ОБЕКТ Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на кондензаторни батерии с обща мощност 2145kVAr
ВЪЗЛОЖИТЕЛ Строителна компания Загора ЕАД
Цялостно изграждане
ОБЕКТ Доставка на електрооборудване за изграждане на фотоволтачна централа с мощност 200кW, на територията на гр. Сливен
ВЪЗЛОЖИТЕЛ Макроком ООД
Доставка на електрооборудване
ОБЕКТ Доставка на електрооборудване за изграждане на фотоволтачни централи в България, Румъния и Гърция
ВЪЗЛОЖИТЕЛ ВЕИ Строй ЕАД
Цялостно изграждане
ОБЕКТ Реконструкция на съществуваща уредба 20kV
ВЪЗЛОЖИТЕЛ ЗММ Нова Загора АД
Цялостно изграждане
ОБЕКТ Доставка и монтаж на кондензаторни батерии, табла,електроапаратура Н.Н. и осветителни тела.
ВЪЗЛОЖИТЕЛ ЗММ Нова Загора АД
Цялостно изграждане
ОБЕКТ Производство, доставка, монтаж и пускане в експлоатация на три броя кондензаторни батерии мощност 240kVAr
ВЪЗЛОЖИТЕЛ Захарни заводи АД
Цялостно изграждане
ОБЕКТ Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на пелетна инсталация Р= 320kW, 2т/час. 
ВЪЗЛОЖИТЕЛ Фармко Систем ООД
Цялостно изграждане
ОБЕКТ Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на БКТП 630kVA и изграждане на захранваща линия Н.Н.
ВЪЗЛОЖИТЕЛ Фармко Систем ООД
Доставка на електрооборудване
ОБЕКТ Доставка на разединител Ср.Н.
ВЪЗЛОЖИТЕЛ ЕСО ЕАД - МЕР Стара Загора
Доставка на електрооборудване
ОБЕКТ Доставка на мълниезащита
ВЪЗЛОЖИТЕЛ Трияда ЕООД
Цялостно изграждане
ОБЕКТ СМР Възлова подстанция в завод за преработка на маслодайни семена в гр.Полски Тръмбеш
ВЪЗЛОЖИТЕЛ Олива АД
Доставка на електрооборудване
ОБЕКТ Доставка електро материали и др. 
ВЪЗЛОЖИТЕЛ Мини Марица Изток ЕАД – гр. Раднево