Продукти

Разнообразие плюс комплексно решение на цели проекти. Продуктовата ни линия включва много различни материали и изделия в над 15 големи групи.

Клиентите могат да намерят при нас не само необходимите им материали и оборудване, но и комплексно изпълнение на целия им проект те имат възможност да избират между продуктите на нашите европейски и български партньори производители.

Фирмата е доставчик и изпълнява проекти по монтажа на изделия за ниско и средно напрежение като кабелна арматура, комутационна и защитна апаратура, инсталационни материали, измервателни средства, осветителна техника и много други.