Производство

В производствената си база фирма "НЕОПЕТ" произвежда всички видове електро табла и БКТП.