Референции

  • Доставка на електроапаратура за изграждане на фотоволтаична централа с мощност 200 kW 

  • Доставка, монтаж и въвждане в експлоатация на кондензаторни батерии с обща мощност 2145 kV


  • Доставка и въвеждане в експлоатация на Онлайн UPS в МОЛ "Двете кули" Варна 


  • Извършване на строително-монтажни дейности при реконструкция на съществуваща уредба 20kV 


  • Монтаж/ретрофит на прекъсвачи средно напрежение и релейна защита, наладка и въвеждане в експлоатация


  • Доставка на два броя трансформатори


  • Монтаж и въвеждане в експлоатация на пелетна инсталация


  • Рехабилитация на подстанция в завод за маслодобив - гр. Полски Тръмбеш


  • Доставка на разединители средно напрежение и ръчни лостови задвижвания за тях