За нас

Решителност, креативност и отговорност, са водещите принципи на фирма НЕОПЕТ. Това ни позволява да осигурим най-високо качество на продукта - продукт, който да изпълни и надвиши стандартите на нашите клиенти. НЕОПЕТ насърчава открити и откровени отношения с клиентите чрез обратна връзка и участие в процеса. Ние се гордеем, че сме гъвкава организация, която може реагира бързо на променящите се изисквания на даден проект.

НЕОПЕТ разполага с добре обучени и знаещи специалисти и инженери имащи разнообразен спектър от опит, които да задоволят проектните изисквания на клиентите или да предложат иновативни решения.

 

За кратката си история в енергийния сектор, ние спазваме нашите принципи при всеки един ангажимент:

Качество - гарантира най-високите стандарти за качество при изпълнение на всеки проект.

Уникалност - НЕОПЕТ предлага отличен краен продукт, чрез комбиниране на разнообразен набор от технически умения, включително дизайн, тестване, въвеждане в експлоатация и услуги.

Етика
Ние се стремим към инженерна етика,проявявайки почтеност във всяко действие, което предприемаме. Това е наша професионална отговорност и се стремим да я наложим сред нашите служители, клиенти, контрагенти и партньори.

Обслужване Нашата философия е да подпомагаме клиентите с експертни съвети и насърчаване на дългосрочни взаимоотношения. Ние считаме всеки проект като възможност за дългосрочно партньорство и ангажимент към клиента.